Objekt

Opnar ein undermey slik at du kan endre eigenskapane til det valde objektet.

Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Teksteigenskapar

Set sideutforming og forankringseigenskapane for tekst i det markerte teikne- eller tekstobjektet.

Fontwork

Redigerar sFontworkeffektar for det markerte objektet laga med det førre Fontworkgalleriet.