Oppdater

Oppdaterer element med dynamisk innhald i det gjeldande dokumentet, mellom anna felt og register.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Oppdater


Oppdater alt

Oppdater alle lenkjer, felt, register, innhaldslister og sideformatering i dokumentet.

Felt

Oppdater innhaldet i alle felt i dokumentet.

Lenkjer

Oppdater lenkjene i dokumentet.

Gjeldande register

Oppdater registeret. Det gjeldande registeret er det registeret der skrivemerket står.

Alle register og innhaldslister

Oppdaterer alle register og innhaldslister idokumentet. Du treng ikkje plassera skrivemerket i eit register eller ei innhaldsliste for å bruka denne kommandoen.

Alle diagramma

Oppdater diagramma i dokumentet.

Sideformatering

Oppdater sideformatet i dokumentet og tel opp det totale sidetalet som vert vist på statuslinja.