Sideformatering

Oppdater sideformatet i dokumentet og tel opp det totale sidetalet som vert vist på statuslinja.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Oppdater → Sideformatering


I lange dokument kan det ta litt tid å oppdatera sideformateringa.