Innstillingar for fotnotar og sluttnotar

Vert brukt for å bestemma korleis fotnotar og sluttnotar skal visast.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Fotnotar og sluttnotar


Fotnotar

Bestemmer formateringa for fotnotar og sluttnotar.

Sluttnotar

Vel korleis sluttnotar skal formaterast. Du kan velja nummereringstype og kva for stilar som skal brukast.