Utfør og rediger endringar

Formaterer fila automatisk i høve til vala som er sett under Verktøy → Innstillingar for autoretting på fana Val. I dialogvindauget kan du godta eller avvisa endringane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autoretting → Bruk og rediger endringar


Godta alle

Brukar alle endringane i formateringa.

Avvis alle

Avviser alle endringane i formateringa.

Rediger endringaer

Opnar eit dialogvindauge du kan bruka til å godta eller avvisae autoformat-endringar. Du kan også sjå på endringar som er gjort av ein bestemt forfattaer eller på ein bestemt dato.

Endringar, Filterfana