Ved skriving

Gjer automatisk rettingar i dokumentet medan du skriv. Du kan setja innstillingane for slike rettingar ved å velja Verktøy → Autoretting og trykkja fana Innstillingar og deretter fana Val.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autoretting → Ved skriving


Du kan bruka «autoformatering» til å formatera tekstdokumenter og enkle ASCII-tekstfiler, men ikkje teikn som du har formatert manuelt. Automatisk fullføring av ord skjer ikkje før du skriv eit ord for andre gong i eit dokument.

Tipsikon

Du kan angra den siste autoformateringshandlinga ved å velja Rediger → Angra.


Fleire reglar for autoformatering