Autoretting

Formaterar fila automatisk i høve til innstillingane som er gjort i Verktøy → Autoretting → Innstillingar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autoretting


Ved skriving

Gjer automatisk rettingar i dokumentet medan du skriv. Du kan setja innstillingane for slike rettingar ved å velja Verktøy → Autoretting og trykkja fana Innstillingar og deretter fana Val.

Bruk

Formaterer fila automatisk i høve til innstillingane set i fana Val i Verktøy → Innstillingar for autoretting.

Utfør og rediger endringar

Formaterer fila automatisk i høve til vala som er sett under Verktøy → Innstillingar for autoretting på fana Val. I dialogvindauget kan du godta eller avvisa endringane.

Bruk av autoretting

Opnar dialogvindauget Autoretting.

Vil du bruka automatisk formatering i ein tabell, finst det eit eige dialogvindauge kalla Autoformatering for tabellar. Du kan opna dette dialogvindauget ved å velja Format → Autoformatering når skrivemerket står i ei tabellcelle.