Stilar

Med stilhandsamaren kan du bruka, laga, redigera, leggja til og sletta formateringsstilar. Du kan ta i bruk ein stil ved å dobbeltklikka han.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Stilar

På verktøylinja Formatering, trykk

Ikon

Stilar


Du kan feste stilhandsamaren ved å dra i tittellinja og flytte vindauget til venstre eller høgre side av arbeidsområdet. Du kan losna vindauget igjen ved å dobbeltklikka på eit ubrukt område i verktøylinja.

Som standard viser stilhandsamaren førehandsvisinga av dei tilgjengelege stilane. Førehandsvisinga kan slåast av i Avanserte innstillingar ved å setja eigenskapen /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview til usann (false).

Slik brukar du ein stil:

  1. Marker teksten. For å bruka ein teiknstil på eitt ord, klikk på ordet. For å bruka ein avsnittsstil, klikk på avsnittet.

  2. Dobbeltklikk på stilen i vindauget «Stilhandsamar».

Tipsikon

Du kan definere snøggtastar til stilar på arkfana Verktøy → Tilpass → Tastatur.


Verktøylinja i stilhandsamaren har knappar som du kan bruka til å formatera dokumenta:

Stilkategori

Ikon

Avsnittsstil

Vis formateringsstilane for avsnitt. Med avsnittsstilar kan du bruka same formatering, for eksempel skrift, nummerering og utforming, på avsnitta i dokumentet.

Ikon

Teiknstil

Viser formateringsstilane for teikn. Med teiknstilar kan du bruka skriftstilar på merkt tekst i eit avsnitt.

Ikon

Rammestilar

Vis formateringsstilane for rammer. Med rammestilar kan du velja utforming og plassering av rammer.

Ikon

Sidestilar

Vis formateringsstilane for sider. Sidestilar vert brukte for å styra utforming av sider, medrekna topptekstar og botntekstar.

Ikon

Listestilar

Viser formateringsstilar for nummererte og punktmerkte lister. Med listestilar kan du velja tal og punktteikn og innrykk i lister.

Ikon

Fyllformatmodus

Legg den valde stilen til eit objekt eller ein tekst. Trykk på denne knappen og merk eit objekt eller ein tekst med musepeikaren for å leggja til stilen.Trykk på knappen igjen eller trykk Escape for å gå ut av denne modusen.

Ikon

Ny stil frå utval

Opna ein undermeny med fleire kommandoar.

Ny stil frå utval

Lag ein ny stil basert på formateringa av gjeldande avsnitt, side eller utval.

Oppdater stil

Dei manuelt formaterte eigenskapane til teksten som skrivemerket står i vert lagde til i stilen som er vald i stilhandsamaren.

Lasta inn stilar

Opna eit dialogvindauge der du kan importera stilar frå eit anna dokument.

Tipsikon

Meir informasjon om stilar.


Brukte stilar

Tildeler ein stil til gjeldande avsnitt, merkte avsnitt eller eit merkt objekt.