Nummereringsstil

Opnar eit dialogvindauge som du kan bruka til å laga din eigen nummereringsstil. Du kan brukastilhandsamaren til å handsama nummeringsstilane.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Ny/Rediger (for listestilar)


Når du lagar ein nummereringsstil, vil nummereringa få eit namn. Difor vert slike malar også kalla «namngjevne» nummereringar. Du kan laga nummereringar som ikkje er namngjevne som vert brukte til direkte formatering, ved hjelp av dialogvindauget punktmerking og nummerering eller ved hjelp av knappane på objektlinja.

Organisering

Skriv inn innstillingane for den valde stilen.

Punktteikn

Vis dei ulike stilane for punktteikna du kan velja.

Merknadsikon

Punktmerking og nummerering av avsnitt er berre støtta i Writer, Impress og Draw.


Nummerering

Visar dei ulike nummereringsstilane du kan bruka.

Disposisjon

Viser dei ulike stilane du kan bruka på ei hierarkisk liste. Med LibreOffice kan du bruka opp til ni ulike nivå i eit listehierarki.

Grafikk

Viser dei ulike grafiske teikna som kan brukast som punkt i punktlista.

Plassering

Angjev innrykks-, avstands- og justeringsinnstillingar for ei nummerert eller punktoppstilt liste.

Innstillingar

Bestemmer formateringsinnstillingane for nummererte lister og punktlister. Du kan også bruka individuell formatering for ulike nivå i listehierarkiet.

Tilbakestill

Still tilbake endringar som er gjorde på denne fana til slik dei var før ho vart opna. Du vert ikkje spurd før tilbakestillinga.