Teiknstil

Opnar eit dialogvindauge som du kan bruka til å laga din eigen skriftstil.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Ny/Rediger (for teiknstilar)


Organisering

Skriv inn innstillingane for den valde stilen.

Vel kva format og skrift du vil bruka.

Skrifteffektar

Vel den skrifta du vil bruka.

Bakgrunn

Vel bakgrunnsfarge eller -bilete.

Støtte for asiatiske språk

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillingar → Språk.

Bestemmer plassering, skalering, rotasjon og mellomrom for teikn.

Asiatisk utforming

Set innstillingar for skrift med doble linjer for asiatiske språk. Merk teikna i teksten og så denne kommandoen.

Tilbakestill

Still tilbake endringar som er gjorde på denne fana til slik dei var før ho vart opna. Du vert ikkje spurd før tilbakestillinga.

Standard

Still dei verdiane som er synlege i dialogboksen tilbake til standfardverdiane.

Åtvaringsikon

Det vert ikkje spurd om stadfesting før standardinnstillingane vert lesne inn.