Beste radhøgd

Juster høgda på radene automatisk til å passa med innhaldet i cellene.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Beste radhøgd

Opna Optimer storleik på verktøylinja Tabell og trykk på

Ikon

Beste radhøgd


Merknadsikon

Dette valet kan berre brukast når tabellen inneheld minst éi rad med fast høgd.