Innstillingar

Vert brukt for å velja talet på kolonnar og spalteoppsettet for bolken.

For å bruka denne funksjonen …

Vel knappen Format → Bolkar → Innstillingar


Bolkar følgjer tekstflyten til sida dei vert set inn i.

Dersom du for eksempel set ein bolk med to spaltar inn i ein sidestil med fire spalter, vert bolken nøsta inn i ei av dei fire spaletene.

Du kan også nøsta bolkar. Dette betyr at du kan setja ein bolk inn i ein annan bolk.

Spalter

Viser talet på kolonnar og kolonneoppsettet for ein sidestil, ei ramme eller ein bolk.

Innrykk

Rykker inn bolken med ein venstre- og høgremarg.

Bakgrunn

Vel bakgrunnsfarge eller -bilete.

Fotnotar/sluttnotar

Vel kvar fotnotar og sluttnotar skal visast og korleis dei skal nummererast.