Set Inn (Dokument)

Set inn innhaldet av eit anna dokument i gjeldande dokument ved markøren.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Fil

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon

Fil


Tipsikon

For å alltid ha den nyaste versjonen av ei fil, set du inn eit område i dokumentet og set deretter ei lenkje til tekstfila inn i dette området. Sjå meir om dette i set inn eit område.