Innrykk

Rykker inn bolken med ein venstre- og høgremarg.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Bolk → Innrykk eller vel Format → Bolkar


Før bolk

Styrer innrykket frå venstre marg av bolken.

Etter bolk

Styrer innrykket frå høgre marg av bolken.

Setja inn bolk

Feltkommandoar