Formateringsmerke

Viser teikn i teksten som ikkje vert skrivne ut. Dette kan vera teikn som avsnittsmerke, linjeskift, tabulatorinnrykk og mellomrom.

For å bruka denne funksjonen …

Velg Vis → Formateringsmerke

+ F10

Når du er på standardlinja, vel

Ikon

Formateringsmerke


Når du slettar eit avsnittsmerke, vil avsnittet som vert set inn få den same formateringa som det avsnittet markøren står i har.

For å spesifisera kva formateringsteikn som skal visast, vel LibreOffice Writer → Formateringsstøtte og vel deretter den innstillinga du ønskjer i området vising av.