Velkommen til hjelp for LibreOffice Impress

Arbeida med LibreOffice Impress

Hjelp til bruk av LibreOffice Impress

Funksjonalitet i LibreOffice Impress

Bruka diagram i LibreOffice

Bruk av databasar i LibreOffice Base

Menyar, verktøylinjer og tastar i LibreOffice Impress

Menyar

Verktøylinjer

Snøggtastar for LibreOffice Impress

Hjelp om hjelpa

Hjelp visar til standardindstillingane for programmet på eit standar system. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor avvika for det programmet og systemet du bruker.

Hjelpevindauget i LibreOffice

Tips og utvida tips

Stikkord – Søk etter stikkord i hjelp

Søk – Søk i heile teksten

Handtera bokmerke

Innhald – Hovudemna i hjelp

Få hjelp