Bruka eit lysbiletoppsett på eit hovudlysbilete

Alle lysbilete i ein presentasjon har nøyaktig eitt hovudlysbilete. Denne hovudutforminga bestemmer tekststilen for overskrifta og disposisjonen og bakgrunnsoppsettet for alle lysbilete som brukar dette hovudlysbiletet.

Slik brukar du eit hovudlysbilete

  1. Vel Lysbilete → Hovudutforming for lysbilete.

  2. Trykk på Last inn.

  3. Vel ein kategori for lysbiletoppsettet under Kategoriar.

  4. Vel ein mal med det oppsettet du vil bruka i Malar. Klikk på feltet Fleire og vel Førehandsvising for å sjå korleis malen ser ut.

  5. Trykk OK.

  6. Gjer éin av desse:

Endra bakgrunn for lysbiletet

Stilar