Hjelp til bruk av LibreOffice Impress

På hjelpesida for LibreOffice generelt finn du rettleiing for alle modular, mellom anna korleis du arbeider med vindauge og menyar, tilpassar LibreOffice, datakjelder, galleri og dra og slepp.

Dersom du treng hjelp om ein annan modul, kan du byta til hjelpa for den modulen i lista i navigasjonsområdet.

Vising og utskriving av ein presentasjon

Visa ei lysbiletframvising

Endra rekkjefølgje på lysbilete

Animering av lysbiletovergangar

Endra bakgrunn for lysbiletet

Laga ei tilpassa lysbiletframvising

Forstørre med tastaturet

Øv på tidsbruk og lysbiletskift

Skriva ut raskare med reduserte data

Animerte objekt og 3D-objekt

Animera objekt i lysbiletpresentasjonar

Laga animerte GIF-bilete

Eksportera animasjonar i GIF-format

Merking av underliggjande objekt

Omgjering av 2D-objekt til kurver, polygon og 3D-objekt

Importera og eksportera

Importera HTML-sider inn i presentasjonar

Lagra ein presentasjon i HTML-format

Lasta inn fargelister, fargeovergangslister og skraveringslister

Henting av linje- og pilstilar

Skriva ut presentasjonar

Utskriving av eit lysbilete som er tilpassa ein papirstorleik

Opna dokument som er lagra i andre format

Lagra dokumenta i andre format

Ymse

Bruk av snøggtastar i LibreOffice Impress

Gruppera objekt

Setja inn, redigera og lagra punktbilete

Kopiera formatering med formatpenselen

Angra direkte formatering i eit dokument

Endra bakgrunn for lysbiletet

Legg ein topptekst eller ein botntekst til alle lysbileta

Fontwork til grafisk tekstkunst

Forstørre med tastaturet

Teikning av kurver

Redigering av kurver

Bruk av festepunkt

Kopiera lysbilete frå andre presentasjonar

Setja inn rekneark i lysbilete

Omgjering av tekstteikn til teikneobjekt

Omgjering av bilete til vektorgrafikk

Bruka linjestilar ved hjelp av verktøylinja

Definera linjesluttar

Definera linjestilar

Hjelp til bruk av LibreOffice Draw