Arbeida med lag

Teikningar i LibreOffice Draw har støtte for lag.

Val av lag

For å velja eit lag, trykkjer du på namnefana til laget nedst på arbeidsområdet.

Tipsikon

Dobbeltklikk på fana til eit lag for å redigera eigenskapane til laget.


Gøyma lag

 1. Merk eit lag og vel Format → Lag.

 2. Fjern avkryssinga i Synleg-feltet i området Eigenskapar, .

 3. Trykk OK.

Tekstfargen for namnet i namnefana endrar seg til blå.

Tipsikon

Du kan gjera eit lag synleg eller usynleg ved å klikka på fana til laget medan du held nede Shift-tasten.


Visa gøymde lag

 1. Merk eit gøymd lag og vel Format → Lag.

 2. Kryss av i Synleg-feltet i området Eigenskapar.

 3. Trykk OK.

Låse lag

 1. Merk eit lag og vel Format → Lag.

 2. Kryss av i Låst-feltet i området Eigenskapar.

 3. Trykk OK.

Du kan ikkje redigera objekt på eit låst lag.

Låsa opp lag

 1. Merk eit låst lag og vel så Format → Lag.

 2. Fjern krysset i boksen Låst i området Eigenskapar.

 3. Trykk OK.

Om lag

Setja inn lag

Flytte objekt til eit anna lag