Setja inn lag

Teikningar i LibreOffice Draw har støtte for lag.

  1. Høgreklikk på lagfaneområdet nedst.

  2. Vel Set inn → Fil.

  3. Skriv eit namn på laget i feltet Namn.

  4. Set innstillingane for laget i området Eigenskapar.

  5. Trykk på OK. Det nye laget vert automatisk det aktive laget.

Du endrar eigenskapane for eit lag ved å klikka på namnefana for laget og deretter velja Format → Lag.

Merknadsikon

Du kan ikkje endra namnet på eller sletta eit førehandsdefinert LibreOffice Draw-lag.


Om lag

Flytte objekt til eit anna lag

Arbeida med lag