Flytte objekt til eit anna lag

Teikningar i LibreOffice Draw har støtte for lag.

  1. Klikk på og hald objektet til kantane blinkar.

  2. Dra objektet til namnefana for det laget du vil flytta objektet til.

  3. Slepp objektet.

Om lag

Setja inn lag

Arbeida med lag