Animering av lysbiletovergangar

Du kan leggja til ein spesialeffekt som vert brukt når du viser eit lysbilete.

Slik legg du ein overgangseffekt til eit lysbilete

  1. I Normal-vising, merk det lysbiletet som du vil leggja overgangseffekten til.

  2. I panelet Oppgåver, klikk Lysbiletovergang.

  3. Vel ein lysbiletovergang frå lista.

Du kan førehandsvise overgangen i dokumentvindauget.

Merknadsikon

I lysbiletpanelet finn du symbolet ved sida av dei lysbileta som har ein lysbiletovergang. Når du viser bileta i presentasjonskonsollen, vil symbolet indikera at det neste biletet har ein lysbiletovergang.


Slik bruker du same overgangseffekten på fleire lysbilete

  1. Gå til Biletsortering og merk biletet som overgangseffekten skal brukast på.

    Om du vil, kan du bruka verktøylinja Skaler Ikon for å endra forstørringa av visinga av lysbileta.

  2. Klikk på lysbiletovergang i oppgåvepanelet.

  3. Vel ein lysbiletovergang frå lista.

For å sjå overgangseffekten til eit lysbilete kan du klikka på det vesle ikonet under lysbiletet på Lysbiletpanelet.

Slik fjernar du ein overgangseffekt

  1. Merk lysbileta du vil fjerna overgangseffekten frå i visinga Lysbiletsortering.

  2. Vel Ingen overgang i listeboksen i panelet Oppgåver.