Merk berre tekstområdet

Gjer at du kan laga ei tekstramme ved å trykkja på teksten.

I dei områda i ei tekstramme som ikkje inneheld tekst, kan du velja eit objekt bak tekstramma.

Ikon

Merk berre tekstområdet