Fest til objektpunkt

Bestemmer om omrisset av bileteobjektet skal justerast i høve til punkta i det næraste biletobjektet.

Denne gjeld berre dersom markøren eller omrisset av det grafiske objektet er innføre festeområdet.

Ikon

Fest til objektpunkt