Fest til objektkant

Vel om omrisset av biletobjektet skal justerast i høve til kantlinja til det næraste biletobjektet.

Markøren eller ei omrisslinje til det grafiske objektet må vere innføre festeområdet.

Ikon

Fest til objektpunkt