Fest til sidemargar

Vel at omrisset av biletet vert justert til næraste sidemarg.

Markøren eller ei konturlinje for biletobjektet må vera i festeområdet.

Ikon

Fest til sidemargane