Fest til hjelpelinjer

Festar kantane på eit objekt som du dreg til næraste festelinje når du slepp opp museknappen.

Ikon

Fest til hjelpelinjene