Set inn

Ikon

Set inn

Opna verktøylinja Set inn der du kan setja inn objekt som for eksempel diagram, rekneark og bilete.

Lysbilete

Ikon

Ny side/nytt lysbilete

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

Ikon

Flytande ramme

Fil

Set inn ei fil i det aktive lysbiletet. Du kan setja inn LibreOffice Draw- eller Impress-filer, tekst frå eit HTML-dokument eller ei tekstfil.

Ikon

Fil

Rekneark

Set inn ein ny tabell i det gjeldande lysbiletet eller den gjeldande sida.

Ikon

Rekneark

Frå fil

Set eit bilete inn i det gjeldande dokumentet

Ikon

Bilete

Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.

Lyd og video


Formel

Set inn ein formel i dokumentet.

Ikon

Formel

Diagram

Ikon

Diagram

OLE-objekt

Set inn eit OLE-objekt i dokumentet. OLE-objektet vert sett inn som ein lenkja eller eit innebygd objekt.

Ikon

OLE-objekt