Tilpassa lysbiletframvisingar

Lag ei tilpassa lysbiletframvising ved å bruka lysbilete som allereie er i presentasjonen. Du kan då velja lysbilete som oppfyller krava til publikumet. Du kan laga så mange tilpassa lysbiletframvisingar du vil.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Lysbiletframvising → Tilpassa lysbiletframvising


Laga ei tilpassa lysbiletframvising

Namn på presentasjonen/-ane

Vis kva for tilpassa lysbiletframvisingar som er tilgjengelege.

For å oppretta ei tilpassa lysbiletframvising, trykkjer du på Ny.

Bruk tilpassa lysbiletframvising

Vis den tilpassa lysbiletframvisinga når du trykkjer på Start. Elles vil heile presentasjonen verta vist.

Starta ei tilpassa lysbiletframvising

  1. Trykk på framvisinga i lista, og vel deretter Bruk tilpassa lysbiletframvising.

  2. Trykk på Start.

Ny

Lagar ei tilpassa lysbiletframsyning.

Rediger

Legg til, fjern eller omorganiser lysbilete og endra namnet på den tilpassa lysbiletframvisinga som er vald.

Slett

Slettar det valde elementet eller element utan å spørja om stadfesting.

Kopier

Lag ein kopi av den valde tilpassa lysbiletframvisinga. Du kan endra namnet på framvisinga ved å trykkja på Rediger.

Start

Start lysbiletframvisinga. Viss du ønskjer å visa ein tilpassa presentasjon, så sjå til at du har valt Bruk tilpassa lysbiletframvising.

Lukk

Lukkar dialogvindauget og lagrar alle endringane.