Set inn fil

Set inn ei fil i det aktive lysbiletet. Du kan setja inn LibreOffice Draw- eller Impress-filer, tekst frå eit HTML-dokument eller ei tekstfil. Viss du har eit tilgjengeleg internettsamband kan du også setja inn tekst frå ei nettside ved å skriva inn nettadressa i Filnamn-feltet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Fil

På verktøylinja Set inn trykkjer du på

Ikon

Fil


Du kan òg velja å berre setja inn visse lysbilete eller objekt frå LibreOffice Draw- eller Impress-filer.