Presentasjonsverktøylinja

Viktige funksjonar for lysbilete.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Verktøylinjer → Presentasjon


Lysbilete

Lysbiletoppsett

Opnar ein udermeny med lysbiletutformingar.

Lysbiletutforming

Vis dialogvindauget Lysbiletutforming. Der kan du velja eit stiloppsett for lysbiletet. Alle objekt i lysbiletutforminga vert sette inn bak objekt i lysbiletet.

Kopier lysbilete

Set inn ein kopi av lysbiletet etter det gjeldande lysbiletet.

Utvid lysbilete

Lag eit nytt lysbilete frå kvart disposisjonspunkt på toppnivå (tekst på eitt nivå under tittelteksten i disposisjonsvisinga) i det valde lysbiletet. Disposisjonsteksten vert då tittelen på det nye lysbiletet. Disposisjonspunkt under toppnivået på originallysbiletet vert flytte opp eitt nivå på det nye lysbiletet.

Lysbiletframvising

Start lysbiletframvisinga.