Brukarinformasjon

Her kan du skriva inn eller endra brukarinformasjon. Noko informasjon kan alt ha vorte endra av brukaren eller systemadministratoren ved installering av LibreOffice.

For å bruka denne funksjonen …

Vel → LibreOffice → Brukardata


Brukarinformasjonen vert brukt av malar og vegvisarar i LibreOffice. For eksempel vert felta «Fornamn» og «Etternamn» brukte for å automatisk setja inn namnet ditt som forfattar i nye dokument. Du kan sjå dette under Fil → Eigenskapar.

Noko av brukarinformasjonen vert automatisk teken med i ei intern ordliste, slik at han vert attkjend av stavekontrollen. Dersom du gjer skrivefeil, kan programmet bruka denne informasjonen til å føreslå alternative skrivemåtar. Merk at endringar i brukarinformasjonen ikkje trer i kraft før LibreOffice vert starta om att.

Adresse

Bruk Adresse-feltet til å skriva inn og redigera personinformasjonen din.

Firma

Skriv inn namnet på firmaet ditt.

Fornamn

Skriv inn førenamnet ditt.

Etternamn

Skriv inn etternamnet ditt.

Forbokstavar

Skriv inn initialane dine.

Adresse

Skriv gateadressa di i dette feltet.

Postnr.

Skriv postnummeret ditt i dette feltet.

Poststad

Skriv inn namnet på byen du bur i.

Land/region

Skriv inn namnet på landet du bur i.

Tittel

Skriv tittelen din i dette feltet.

Stilling

Skriv i dette feltet kva stilling du har i firmaet.

Tlf. (privat)

Skriv inn det private telefonnummeret ditt i dette feltet.

Tlf. (jobb)

Skriv inn telefonnummeret til arbeidet ditt i dette feltet.

Faks

Skriv inn faksnummeret ditt i dette feltet.

E-post

Skriv inn e-postadressa di. For eksempel «namnet.mitt@nettleverandør.no».