Verktøylinja for spørjingsutforming

Når du lagar eller redigerer ei SQL-spørjing, kan du bruka ikona på verktøylinja for spørjingsutforming for å styra datavisinga.

Dei følgjande ikona vert viste, avhengig om spørjinga eller visinga er laga på Uformingsfana eller på SQL-fana:

Køyr

Køyrer SQL-spørringa og viser resultatet. Funksjonen Køyr spørjing lagrar ikkje spørjinga.

Ikon

Køyr spørjing

Tøm spørjing

Slettar spørjinga. Alle tabellar vert fjerna frå utformingsvindauget.

Ikon

Tøm spørjing

Slå på/av utformingsvising

Vis spørjinga i utformingsvising eller i SQL-vising.

Ikon

Slå på/av utformingsvising

Legg til tabellar

Trykk her for å velja kva tabellar du vil setja inn i utformingsvindauga. I dialogvindauget Legg til tabell kan du velja tabellane du treng til oppgåva.

Ikon

Set inn tabellar

Funksjonar

Viser «Funksjon»-rada nedst i utformingsvisinga til vindauget Spørjingsutforming.

Ikon

Funksjonar

Tabellnamn

Viser «Tabell»-rada nedst i vindauget Spørjingsutforming.

Ikon

Tabellnamn

Alias

Viser «Alias»-rada nedst i vindauget Spørjingsutforming.

Ikon

Alias

Unike verdiar

Utvidar uttrykket for SQL-spørjinga i den gjeldande kolonna med parameteren «DISTINCT». Du vil då berre få ulike svar.

Ikon

Unike verdiar

Det følgjande ikonet finst på SQL-fana:

Køyr SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skriva inn SQL-kommandoar som ikkje vert tolka av LibreOffice, men sende direkte til datakjelda. Om du ikkje viser desse endringane i utformingsvisinga, kan du ikkje byta tilbake til utformingsvising.

Ikon

Køyr SQL-kommando direkte