Byte mellom innsetjingstilstand og overskrivingstilstand

Med tastaturet:

Trykk tasten «Insert» for å byta mellom overskrivingsmodus og innsetjingsmodus. Den gjeldande modusen vert vist på statuslinja.

Med musa:

Klikk på statuslinja på området som viser den aktuelle tilstanden for å byta til ein annan tilstand:

Tastaturkommandoar