Generelle rettleiingar for LibreOffice

Opna og lagra dokument og malar

Dei første stega

Bruka Microsoft Office og LibreOffice

Slå av automatisk nettadresse-gjenkjenning

Gje ny tittel til eit dokument

Lagra dokument automatisk

Opna dokument

Opna og lagra filer på eksterne filtenester

Byta arbeidsmappe

Lagra dokument

Dokumentklassifisering

Samarbeid

Lagra dokumenta i andre format

Opna dokument som er lagra i andre format

Visa fileigenskapar

Relative og absolutte lenkjer

Verna innhald i LibreOffice

Laga og skriva ut etikettar og visittkort

Skriva ut adresseetikettar

Bruka vindauge, menyar og knappar

Bruka sprettoppmenyar

Slå av og på utvida tips

Slå av automatisk nettadresse-gjenkjenning

Visa, festa og gøyma vindauge

Leggja til knappar på verktøylinjer

Bruka verktøylinjer

Bruka dokumentstruktur for å koma raskt til objekt

Dokumentstruktur

Tilgjenge

Tilgjenge i LibreOffice

Snøggtastar (tilgjengelege i LibreOffice)

Kopiera data ved hjelp av dra og slepp eller menykommandoar

Dra og sleppa i eit LibreOffice-dokument

Dra og sleppe i datakjeldevisinga

Setja inn objekt frå galleriet

Kopiera bilete frå galleriet

Leggja til bilete i galleriet

Kopiera bilete mellom dokument

Kopiera teikneobjekt til andre dokument

Kopiera reknearkområde til tekstdokument

Setja inn data frå rekneark

Setja inn data frå tekstdokument

Setja inn spesialteikn

Datakjelder

Arbeida med databasar i LibreOffice

Tabellvegvisar

Spørjingsvegvisar

Skjemavegvisar

Rapportvegvisar

Databaseoversikt

Registrera ei adressebok

Importera og eksportera data i Base

Importera og eksportera data i tekstformat

Utføra SQL-kommandoar

Søking i tabellar og skjemadokument

Søke med eit skjemafilter

Tabellutforming

Leggja ein kommandoknapp til i eit dokument

Bruka og redigera databaserapportar

Ta opp endringar (revisjonsmerking)

Registrera og visa endringar

Godta eller avvisa endringar

Samanlikne versjonar av eit dokument

Fletta versjonar

Registrera endringar

Verna endringar

Versjonshandtering

Setja opp og endra LibreOffice

Setja opp LibreOffice

Leggja til knappar på verktøylinjer

Senda faksar og setja opp LibreOffice for faksing

Endra ikonstorleik

Velja måleeiningar

Endra standardmalar

Endra tekstfargen

Byte mellom innsetjingstilstand og overskrivingstilstand

Diagram

Setja inn diagram

Redigera diagramtitlar

Redigera diagramaksar

Leggja til tekstur på diagramsøyler

Redigera diagramforklaringar

Ymse

Generelle uttrykk

Internett-uttrykk

Språk som bruker kompleks tekstvising (CTL)

Setja inn, redigera og lagra punktbilete

Arbeida med grupper

Skriva ut raskare med reduserte data

Visa navigasjonspanelet i hjelp

Slå av og på utvida tips

Lagra dokumenta i andre format

Opna dokument som er lagra i andre format

Senda dokument som e-postvedlegg

Lima inn innhald i spesielle format

Kopiera formatering med formatpenselen

Fontwork til grafisk tekstkunst

Verna innhald i LibreOffice

Velja bilete eller fargar som bakgrunn på sider (vassmerke)

Redigera hyperlenkjer

Setja inn hyperlenkjer

Redigera biletobjekt

Velja språk for dokumentet

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Merkja det største utskriftsområdet på ei side

Skriva ut i svart-kvitt

Laga avrunda hjørne

Leggja til klikkbare område i bilete

Setja inn harde mellomrom, bindestrekar og mjuke bindestrekar

Versjonar og utgjevingsnummer

Opptak av makro

Bruka skript i LibreOffice

Feilmeldingssverktøyet

Integrera UNO-komponentar

Om digitale signaturar