Relative og absolutte lenkjer

Når du sett inn hyperlenkjer, må du ta omsyn til to faktorar: Om lenkjene er sett som relative eller absolutte når dei vert lagra og om fila finst.

Åtvaringsikon

Sidan LibreOffice bruker absolutte stinamn internt, vil tipset som kjem opp når du held musepeikaren over ei hyperlenkje alltid visa den absolutte referansen. Den fullstendige stien og adressa er berre synleg når du viser resultatet av HTML-eksporten ved å lasta inn HTML-fila som «Tekst», eller når du opnar ho i eit skriveprogram.


Redigera hyperlenkjer