Senda faksar og setja opp LibreOffice for faksing

Viss du vil senda faksar direkte frå LibreOffice, treng du eit faksmodem og ein faksdrivar som lar program kommunisere med faksmodemet.

Sende ein faks via dialogvindauget «Skriv ut»

 1. Opna dialogvindauget Skriv ut ved å velja Fil → Skriv ut, og vel faksdrivaren i lista Namn.

 2. Trykk på OK for å opna dialogvindauget for faksdrivaren. Her kan du velja mottakar for faksen.

Setja opp faksknapp i LibreOffice

Du kan setja opp LibreOffice slik at det gjeldande dokumentet automatisk vert send som ein faks når du trykkjer på ein knapp:

 1. Vel LibreOffice Writer → Skriv ut.

 2. Vel faksdrivaren i listeboksen Faks og trykk på OK.

 3. Trykk på pilknappen ved enden av standardverktøylinja og vel Tilpass verktøylinja i menyen.

  Fana Verktøylinjer i dialogvindauget Tilpass kjem fram.

 4. Klikk på Legg til kommandoar.

 5. Merk kategorien «Dokument» og vel deretter «Send standardfaks».

 6. Trykk på Legg til og deretter på Lukk.

 7. Klikk på «Pil ned» på fana Verktøylinjer for å plassera den nye knappen der du vil ha han. Trykk på OK.

  standard-verktøylinja har nå ein ny knapp som kan brukast til å senda det gjeldande dokumentet som ein faks.

Leggja til knappar på verktøylinjer