Leggja til knappar på verktøylinjer

Slik legg du til ein knapp i ei verktøylinje:

Opna sprettoppmenyen for verktøylinja (høgreklikk) og vel Synlege knappar og vel der knappen du vil visa.

Slik legg du til ein knapp i lista over synlege knappar:

  1. Vel Verktøy → Tilpass og trykk på fana Verktøylinjer.

  2. Merk verktøylinja du vil endra i listeboksen Verktøylinje.

  3. Klikk på Legg til kommandoar, merk den nye kommandoen og trykk på Legg til.

  4. Du kan også bruka lista Kommandoar til å endra rekkjefølgja elementa vert viste i. Merk ein kommando og bruk knappane Pil opp og Pil ned til å endra rekkjefølgja.

  5. Trykk OK.