Velja bilete eller fargar som bakgrunn på sider (vassmerke)

  1. Vel Format → Side.

  2. Vel ein farge eller eit bilete som skal brukast i bakgrunnen på fana Bakgrunn.

    Merknadsikon

    I rekneark vert denne bakgrunnen berre vist på utskrifter bak celler som ikkje er formaterte på andre måtar.