Verktøylinjer

I eit databasefilvindauge ser du desse verktøylinjene.

Tabell

Opna databaseobjekt

Opnar den valde tabellen for å endra, redigera eller sletta postar.

Rediger

Opnar den valde tabellen slik at du kan endra strukturen.

Slett

Slettar den valde tabellen.

Endra namn

Endrar namnet på den merkte tabellen.

Spørjing

Opna databaseobjekt

Opnar den valde spørjinga for å laga, redigera eller sletta postar.

Rediger

Opnar den valde spørjinga slik at du kan endra strukturen.

Slett

Sletter den valde spørjinga.

Endra namn

Endrar namnet på den valde spørjinga.

Skjema

Opna databaseobjekt

Opnar det valde skjemaet for å laga, redigera eller sletta postar.

Rediger

Opnar det valde skjemaet slik at du kan endra utforminga.

Slett

Slettar det merkte skjemaet.

Endra namn

Gjev nytt namn til det valde skjemaet.

Rapport

Opna databaseobjekt

Opnar den valde rapporten slik at du kan laga, redigera eller sletta postar.

Rediger

Opnar den valde rapporten for å endra utforminga.

Slett

Slettar den merkte rapporten.

Endra namn

Endrar namnet på den merkte rapporten.