Vis

Menyen «Vis» i eit databasevindauge.

Databaseobjekt

Opnar ein undermeny.

Skjema

Vel plasshaldaren for skjema og vis alle skjema i den detaljerte visinga.

Rapportar

Vel rapportplasshaldaren og viser alle rapportane i den detaljerte visinga.

Spørjingar

Vel spørjingsplasshaldaren og viser alle spørjingane i den detaljerte visinga.

Tabell

Vel tabellplasshaldaren og viser alle tabellane i den detaljerte visinga.

Sorter

Opnar ein undermeny.

Stigande

Sorter postane i detaljvisinga i stigande rekkjefølgje.

Synkande

Sorter postane i detaljvisinga i fallande rekkjefølgje.

Førehandsvising

Opnar ein undermeny.

Ingen

Slår av førehandsvisinga i databasevindauget.

Dokumentinformasjon

Vindauget med førehandsvisinga viser dokumentinformasjonen for eit skjema eller ein rapport.

Dokument

Førehandsvisinga viser dokumentet til eit skjema eller ein rapport.

Oppdater tabellar

Oppdater tabellane.