Bruk av databasar i LibreOffice Base

I LibreOffice Base kan du få tilgang til data som er lagra i mange ulike databasefilformat. LibreOffice har også støtte for nokre filbaserte databasefilformat, som for eksempel dBASE. Du kan også bruka LibreOffice Base for å kopla til eksterne relasjonsdatabasar, som databasar frå MySQL og Oracle.

Dei følgjande databasetypane er skriveverna i LibreOffice Base. I LibreOffice Base er det ikkje råd å forandra databasestrukturen, redigera, setja inn eller sletta databasepostar for desse databasetypane:

Bruk av ein database i LibreOffice

Databasevegvisaren hjelper deg med å laga ei databasefil og til å registrere ein ny database i LibreOffice.

Merknadsikon

Databasefila inneheld spørjingar, rapportar og skjema for databasen, og dessutan ei lenkje til databasen der datapostane er lagra. Informasjon om formateringar er også lagra i databasen.