JDBC-kopling

Angjev innstillingar for å få tilgang til ein JDBC-database.

JDBC-eksempel

Du kan bruka ein JDBC-drivarklasse for å kopla til ein JDBC-database frå LibreOffice. Drivarklassen vert levert av databaseprodusenten. To eksempel på JDBC-databasar er Oracle og MySQL.

Merknadsikon

Drivarklassane må vera lagde til LibreOffice i → LibreOffice → Avansert.


Oracle-database

Du kan bruka ein JDBC-drivar for å få tilgang til ein Oracle-database frå Solaris eller Linux. For tilgang til databasen frå Windows, treng du ein ODBC-drivar.

I boksen Nettadresse til datakjelda kan du skriva inn plasseringa av Oracle-databasetenaren. Syntaksen for nettadressa er avhengig av databasetypen. Sjå på dokumentasjonen som kom med JDBC-drivaren for fleire opplysningar.

For ein Oracle-database er syntaksen for nettadressa:

oracle:thin:@vertnamn:port:database_namn

MySQL-database

Drivaren for MySQL-databasen er tilgjengeleg på nettstaden til MySQL.

Syntaksen for ein MySQL-database er:

mysql://vertnamn:port/database_namn

Nettadresse for datakjelda

Skriv inn adressa til databasen. Viss du for eksempel bruker MySQL JDBC-drivaren, kan du skriva inn «jdbc:mysql://<tenarnamn>/<namnet på databasen>». Du finn meir informasjon om JDBC-drivaren i dokumentasjonen som følgde med drivaren.

JDBC-drivarklasse

Skriv inn namnet på JDBC-drivaren.

Åtvaringsikon

Før du kan bruka ein JDBC-drivar må du leggja til klassestien. Vel → LibreOffice → Avansert og trykkja knappen Klassesti. Start LibreOffice på nytt når informasjonen er lagt til.


Test klasse

Test koplinga med dei gjeldande innstillingane.

Autentisering

Databasevegvisar