Indeksoppsett

Dialogvindauget Indeksutforming let deg redigera indeksane for den gjeldande tabellen.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på knappen «Tabellar» i eit databasefilvindauge. Vel så Set inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger


Tabellutforming

Indeksliste

Viser dei tilgjengelege indeksane. Vel ein indeks frå lista for å redigera han. Detaljane for den valde indeksen vert viste til høgre i dialogvindauget.

Ny indeks

Lagar ein ny indeks

Slett denne indeksen

Sletter den gjeldande indeksen.

Endra namn på denne indeksen

Gje nytt namn til den gjeldande indeksen.

Lagra denne indeksen

Lagrar den gjeldande indeksen i datakjelda.

Nullstill denne indeksen

Tilbakestiller den gjeldande indeksen til innstillingane han hadde før dette dialogvindauget vart opna.

Indeksdetaljar

Så snart du forandrar ein opplysning i den gjeldande indeksen og vel ein annan indeks, vert forandringane straks sende vidare til datakjelda. Du kan berre gå ut av dialogvindauget eller velja ein annan indeks viss forandringa vart kvittert for av datakjelda. Du kan angra forandringa ved å klikka på ikonet Nullstill gjeldande indeks.

Eintydig

Angjev om den gjeldande indeksen berre skal tillata eintydige verdiar. Kryss av for Eintydig viss du vil hindra dobbeltoppføringar og syta for dataintegritet.

Felt

Dialogvindauget Felt viser ei liste med felt i den gjeldande tabellen. Du kan også velja fleire felt. For å fjerna eit felt frå markeringa, vel det tomme elementet ved byrjinga av lista.

Indeksfelt

Viser ei liste med alle felta i den gjeldande tabellen. Du kan velja meir enn eitt felt.

Sorteringsrekkjefølgje

Bestemmer sorteringsrekkjefølgja.

Lukk

Lukker dialogvindauget.