HTML-eksport - side 4

Angjev informasjon som skal visast på tittelsida til publikasjonen.

Du kan hoppa over denne sida viss du fjernar merket i avkrysingsboksen Lag tittelside eller har vald «Automatisk» eller «Nettkringkasting» på tidlegare sider i vegvisaren.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Eksporter og så filtypen «HTML-dokument» i LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress. Dette er side 4 i vegvisaren.


Informasjon for tittelsida

Forfattar

Angjev namnet til forfattaren av publikasjonen.

E-postadresse

Angjev e-postadressa.

Heimeside

Angje heimesida di. Ei hyperlenkje vert sett inn i publikasjonen.

Meir informasjon

Her kan du skriva inn tilleggstekst som skal visast på tittelsida.