Flytdiagram

Opnar verktøylinja for flytdiagram som du kan bruka til å setja inn bilete i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Ikon

Flytdiagram


Trykk på eit symbol på verktøylinja med flytdiagram og dra det inn i dokumentet for å teikna forma.