Farge

Mer fargelinja kan du redigera nokre av eigenskapane til det valde objektet.

Du kan opna fargelinja ved å trykkja på fargeknappen på biletlinja.

Raud

I denne talboksen kan du velja kor mykje raudfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen raudfarge) til +100 % (heilt raudt).

Ikon

Raud

Grøn

I denne talboksen kan du velja kor mykje grønfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen grønfarge) til +100 % (heilt grønt).

Ikon

Grøn

Blå

I denne talboksen kan du velja kor mykje blåfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen blåfarge) til +100 % (heilt blått).

Ikon

Blå

Lysstyrke

I denne talboksen kan du gjera det valde grafikkobjektet lysare eller mørkare. Du kan velja verdiar frå -100% (heilt svart) til +100% (heilt kvitt).

Ikon

Lysstyrke

Kontrast

I talboksen for kontrast kan du velja større eller mindre kontrast for vising av biletet. Du kan velja verdiar frå -100% (ingen kontrast) til +100% (full kontrast).

Ikon

Kontrast

Gamma

Bestemmer gammaverdien for vising av det valde objektet. Dette påverkar lysstyrken til midttoneverdiar. Du kan velja verdiar frå 0,10 (minste Gamma) til 10 (største Gamma).

Ikon

Gamma