Skalering

Viser den gjeldande skaleringsfaktoren for sidevisinga.

Dobbeltklikk på dette feltet for å opna dialogvindauget Skalering og vising, der du kan endra den gjeldande skaleringsfaktoren.

Opna sprettoppmenyen til dette feltet for å sjå kva forstørringsfaktorar du kan velja mellom.