Unike verdiar

Utvidar uttrykket for SQL-spørjinga i den gjeldande kolonna med parameteren «DISTINCT». Du vil då berre få ulike svar.

Ikon

Unike verdiar