Data til felt

Oppdaterer innhaldet i dei eksisterande databasefelta med dei markerte oppføringane. Knappen Data til felt er berre tilgjengeleg når gjeldande dokument er eit tekstdokument.

Ikon

Data til felt